Àrees de treball

L’assessorament d’aquest despatx és multidisciplinari i entre els seus clients hi ha tant particulars com empreses, nacionals com internacionals. Algunes d’aquestes àrees de treball son:

Gestió del Recobrament

La gestió del recobrament d’impagats (efectes de cartera, pagarés, xecs o simplement factures comercials) conforma un dels pilars principals d’aquest despatx. Sempre mirant pel profit del client s’intenta esgotar la via extrajudicial, sense renunciar al us dels tribunals.

Dret Bancari

La contractació de derivats, permutes financeres (swaps) o similars és objecte de litigi freqüent, després del auge de tals productes en els últims anys. Igualment, són freqüents les reclamacions derivades de la compra de valors borsaris com les accions preferents, convertibles u ofertes publiques d’adquisició (OPAs) així com condicions abusives en la contractació en general, com per exemple les clàusules sòl.

Dret Internacional

S’ofereix assessorament en matèria de Dret Internacional Privat, posant a la seva disposició una ret àmplia de lletrats d’altres països, de forma que podrà solucionar els seus problemes en altres jurisdiccions. La redacció de contractes tals com el contractes d’agència per als seus comercials al exterior és altre dels servissis que pot trobar.

Supervisió de l’inversió

Abans de tancar cap tipus de inversió, pot disposar d’un estudi detallat dels contactes bancaris i parabancaris, garanties i cobertures, així com de les condicions de contractació, rellevants a l’hora de saber en què i en qui confia els seus estalvis.

Dret Penal

Assistència en cas de detenció i assessorament i representació legal, com acusació particular o com defensa, en els juís de faltes i procediments per delictes.

Dret Civil

Assessorament en el àmbit de les relacions jurídiques privades derivades de la contractació, tant com consultoria com en matèria de litigi. Resposta jurídica en multitud d’àrees civils, com lloguers, propietat horitzontal, avals, Dret immobiliari, etc.

Contractació mercantil

Assessorament integral per empreses i professionals que desenrotllen la seva activitat en l’àmbit econòmic, per via amistosa o litigiosa, defenent interessos de caràcter mercantil en assumptes com la constitució de societats, ampliacions de capital, redacció d’estatuts, etc.  

 

Información de contacto

Utilice el formulario para una respuesta rápida
  • Avenida Pinatar, 43, Oficina 1-A 
  • 30730 San Javier (Murcia)
  • España

  • TELÉFONO: (+34) 607 373 018
  • MAIL: miguel.moron@legalm3.com

Formulario de contacto

Todos los campos son requeridos.
Información legal (Pinche aquí)

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos